Tìm thấy 133 kết quả với từ khóa “

thị trường bất động sản

VNREA ký kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực cho thị trường Bất động sản

VNREA ký kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực cho thị trường Bất động sản

Sáng ngày 15/8/2023, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET) nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực cho thị trường Bất động sản. Nội dung hợp tác được VNREA và InNET thống nhất giao cho hai đơn vị trực thuộc là Trung tâm Phát triển Bất động sản (RED Center - trực thuộc VNREA) và Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực (CCDHR - trực thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường) triển khai thực hiện.