Giáo dục pháp luật
Cảm ơn hay cám ơn đúng chính tả?

Cảm ơn hay cám ơn đúng chính tả?

“Cảm ơn” và “cám ơn” đều được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Việt và đều có nguồn gốc từ hai chữ tiếng Hán, có âm Hán Việt đều là “cảm ân”.