Tuyển sinh
Ngành Quan hệ công chúng học trường nào

Ngành Quan hệ công chúng học trường nào

Ngành Quan hệ công chúng (PR) là một ngành học năng động, sáng tạo, thu hút đông đảo thí sinh theo học bởi những cơ hội nghề nghiệp rộng mở và mức thu nhập hấp dẫn.