Tìm thấy 42 kết quả với từ khóa “

kê khai tài sản

Thanh tra Chính phủ trả lời kiến nghị

Thanh tra Chính phủ trả lời kiến nghị ""thành lập cơ quan chuyên trách quản lý kê khai tài sản"

Theo Thanh tra Chính phủ, việc nghiên cứu về mô hình cơ quan chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ được thực hiện về lâu dài, trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập.