Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

Ma

Bầu bạn cùng người chết

Bầu bạn cùng người chết

Nhắc đến 2 chữ nhà xác nhiều người nghĩ ngay đến sự lạnh lẽo, ghê rợn vì sự cách biệt của hai thế giới sống và chết. Nhưng hằng ngày vẫn có những người âm thầm, lặng lẽ