Tìm thấy 163 kết quả với từ khóa “

giá điện

Bộ Công Thương vẫn muốn tính thêm khoản lỗ vào giá điện

Bộ Công Thương vẫn muốn tính thêm khoản lỗ vào giá điện

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về dự thảo quyết định thay thế Quyết định 24/2017 cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, sau khi Bộ Tư pháp thẩm định. Đáng chú ý liên quan tới việc đưa các khoản lỗ, chênh lệch tỉ giá chưa được phân bổ vào các chi phí khác trong công thức tính giá điện.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt còn 5 bậc: Dùng nhiều sẽ phải trả nhiều tiền hơn

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt còn 5 bậc: Dùng nhiều sẽ phải trả nhiều tiền hơn

Với phương án thay đổi biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt với 5 bậc thang đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. Tuy nhiên, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên phải trả tăng thêm.