Tìm thấy 19 kết quả với từ khóa “

thiếu giáo viên

Hà Nội: Triển khai giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hơn 10.000 giáo viên, trong đó có thí điểm tự chủ chi thường xuyên

Hà Nội: Triển khai giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hơn 10.000 giáo viên, trong đó có thí điểm tự chủ chi thường xuyên

Thiếu biên chế giáo viên ở các trường công lập tại Hà Nội là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, theo thống kê năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội thiếu 10.915 giáo viên. Hiện nay, thành phố đang triển khai một số giải pháp để khắc phục, trong đó có thí điểm tự chủ chi thường xuyên.