Tìm thấy 46 kết quả với từ khóa “

khảo sát

Khảo sát Tác động Bền vững của Agoda: Người Việt đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động phát triển bền vững

Khảo sát Tác động Bền vững của Agoda: Người Việt đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động phát triển bền vững

Theo Khảo sát Tác động Bền vững 2023 của Agoda, người Việt đánh giá cao nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững của quốc gia mình khi họ được yêu cầu nêu tên các quốc gia thực hiện tốt hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững. Ở phạm vi toàn cầu, Nhật Bản được người Việt bầu chọn nhiều nhất.