Tuyển sinh - Du học
Đề thi tham khảo môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề thi tham khảo môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản giữ ổn định cấu trúc như kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Tuy nhiên để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới nên trong đề thi có sự tăng cường hợp lý về nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn.