Cuộc thi viết
Võ Nguyên Giáp - Vị anh hùng dân tộc

Võ Nguyên Giáp - Vị anh hùng dân tộc

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS480: "Võ Nguyên Giáp - Vị anh hùng dân tộc" của tác giả Lê Văn Bửu (Công ty Truyền thông Sao Thế Giới - Tp. Hồ Chí Minh).

Napoleon của Việt Nam

Napoleon của Việt Nam

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS479: "Napoleon của Việt Nam" của tác giả Võ Thị Quỳnh An (Tp.Vinh, Nghệ An).

Anh hùng dân tộc Việt Nam

Anh hùng dân tộc Việt Nam

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS478: "Anh hùng dân tộc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Công Huân (Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình).

Nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS477: "Nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp" của tác giả Nguyễn Trung Nhân ( trường THCS Ô Lâm, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang).

Đại tướng của mọi thời đại

Đại tướng của mọi thời đại

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS476: "Đại tướng của mọi thời đại" của tác giả Đinh Minh Đức Tâm (Chi đoàn Hải quan cửa khẩu Chalo - Quảng Bình).

Thế hệ trẻ hôm nay

Thế hệ trẻ hôm nay

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS475: "Thế hệ trẻ hôm nay" của tác giả Cao Xuân Cường (Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình).

Vị Tổng tư lệnh trong lòng thế hệ trẻ

Vị Tổng tư lệnh trong lòng thế hệ trẻ

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS474: "Vị Tổng tư lệnh trong lòng thế hệ trẻ" của tác giả Nguyễn Đình Tống (Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình).

Nhớ ơn Đại tướng

Nhớ ơn Đại tướng

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS473: "Nhớ ơn Đại tướng" của tác giả Đỗ Thị Phượng (Chi đoàn Hải quan cửa khẩu Chalo - Quảng Bình).

Vị tướng huyền thoại

Vị tướng huyền thoại

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS472: "Vị tướng huyền thoại" của tác giả Lê Minh Nguyệt (Chi đoàn Hải quan cửa khẩu Chalo - Quảng Bình).

Người sẽ về

Người sẽ về

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS470: "Người sẽ về" của tác giả Trần Minh Cường (Chi đoàn Hải quan cửa khẩu Chalo - Quảng Bình).

Ghi nhớ công ơn Đại tướng

Ghi nhớ công ơn Đại tướng

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS469: "Ghi nhớ công ơn Đại tướng" của tác giả Trần Thị Minh Trang (Chi đoàn Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La).

Vĩnh biệt Người - vị tướng của lòng dân

Vĩnh biệt Người - vị tướng của lòng dân

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS468: "Vĩnh biệt Người - vị tướng của lòng dân" của tác giả Trương Thị Thu Thủy (Chi đoàn Chi cục HQCK Cảng Hòn La).

Bác ơi, con về...

Bác ơi, con về...

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS464: "Bác ơi, con về..." của tác giả Trần Thị Minh Hồng (Cục hải quan tỉnh Quảng Bình).

Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS463: "Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp" của tác giả Lê Thị Quỳnh Trang (Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nơi Người yên nghỉ

Nơi Người yên nghỉ

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS462: "Nơi Người yên nghỉ" của tác giả Lê Văn Thức (Tp. Tuy Hòa, Phú Yên).