Tìm thấy 316 kết quả với từ khóa “

Tuấn Hưng

Vụ Tuấn Hưng hát ở ban công có hàng ngàn người theo dõi: Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì?

Vụ Tuấn Hưng hát ở ban công có hàng ngàn người theo dõi: Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì?

"Nhìn về góc độ xã hội, nếu thực sự mục đích những chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí và mang tính cống hiến cho bà con thì đáng được ghi nhận, nhưng hơn tất cả, mỗi cá nhân và tổ chức cần phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động", Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói.