Tìm thấy 39 kết quả với từ khóa “

Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Hải Dương: Nhiều sở ngành khó đảm bảo tiết kiệm ngân sách hiệu quả trong đấu thầu mua sắm

Hải Dương: Nhiều sở ngành khó đảm bảo tiết kiệm ngân sách hiệu quả trong đấu thầu mua sắm

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản thành phố, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông, bộ phận giúp sở quản lý các dự án giao thông thuộc sở Giao thông Vận tải hay sở Lao động, Thương binh và Xã hội là những đơn vị có nhiều gói thầu tiết kiệm rất thấp cho ngân sách, thậm chí có gói tỉ lệ tiết kiệm bằng 0 đồng.