Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

giá trị

Đôi khi ta phải cảm ơn sự từ chối

Đôi khi ta phải cảm ơn sự từ chối

Khi nhận được cái lắc đầu, khi bị từ chối, chúng ta cảm thấy tổn thương và thất vọng. Sự tiêu cực xâm lấn khiến chúng ta thấy mọi cánh cửa trước mắt như đóng chặt lại. Chúng ta hết đường, hết cơ hội, cảm thấy họ tàn nhẫn còn mình vô dụng, vì thế mà chán chường.