Tìm thấy 24 kết quả với từ khóa “

dự án nhà ở xã hội

Kiến nghị chủ đầu tư dự án bất động sản thương mại đóng góp tài chính để phát triển nhà ở xã hội

Kiến nghị chủ đầu tư dự án bất động sản thương mại đóng góp tài chính để phát triển nhà ở xã hội

Để làm rõ hơn về đề xuất này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nêu ví dụ dự án nhà ở thương mại A được Uỷ ban nhân dân tỉnh B phê duyệt tiền sử dụng đất là 100 tỷ đồng thì chủ đầu tư dự án A nộp thêm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng 15-20% tiền sử dụng đất là 15-20 tỷ đồng.