Tìm thấy 49 kết quả với từ khóa “

công văn

Bộ GD&ĐT ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2022-2023

Bộ GD&ĐT ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2022-2023

Công văn mới đây của Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học thực hiện trong năm học 2022-2023 cần lưu ý việc củng cố, bổ sung những nội dung có liên quan ở lớp học dưới; những kiến thức, kĩ năng còn hạn chế do phải học trực tuyến, học trên truyền hình trong các năm học trước vì ảnh hưởng của COVID-19.