Tìm thấy 64 kết quả với từ khóa “

bánh chưng

Mùa về trên tay mẹ

Mùa về trên tay mẹ

Đến giờ, đã ăn nhiều loại bánh chưng ở nhiều miền khác nhau, trong tôi chỉ đọng lại dư vị bánh chưng đã qua tay mẹ. Là vì tôi yêu mẹ hay bởi mỗi mùa xuân qua là bớt đi một mùa mồ hôi trên áo mẹ?