Tìm thấy 31 kết quả với từ khóa “

thao túng thị trường

Vụ thao túng cổ phiếu APS, API và IDJ: Các công ty đều khẳng định không liên quan

Vụ thao túng cổ phiếu APS, API và IDJ: Các công ty đều khẳng định không liên quan

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã Ck: APS), Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã Ck: API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã Ck: IDJ) đều khẳng định "không phải chủ thể có liên quan và/hoặc có những hoạt động liên quan” đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” vừa bị khởi tố.

Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu APS, API và IDJ

Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu APS, API và IDJ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã Ck: API), Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã Ck: IDJ) và Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (mã Ck: API) thực hiện công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.