Tìm thấy 186 kết quả với từ khóa “

tham ô

Giải mã cách đại gia Trương Mỹ Lan xoay chuyển

Giải mã cách đại gia Trương Mỹ Lan xoay chuyển "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn "chân rết"

Để có thể điều hành được hệ thống các công ty "ma" trong "đế chế" Vạn Thịnh Pháp", Trương Mỹ Lan khôn khéo đưa người nhà vào làm việc, nắm giữ những vị trí quan trọng để dễ bề hợp thức hóa các sai phạm. Các bộ phần trong hệ thống được chia thành 4 nhóm, có quan hệ chặt chẽ và hoạt động rất thuần thục, kín kẽ.