Tìm thấy 52 kết quả với từ khóa “

Sở GTVT

Thắt chặt phòng chống tiêu cực trong cấp, đổi giấy phép lái xe

Thắt chặt phòng chống tiêu cực trong cấp, đổi giấy phép lái xe

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, UBND cấp huyện trên địa bàn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.