Tìm thấy 102 kết quả với từ khóa “

sân bay Long Thành

Điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến dự án sân bay Long Thành

Điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến dự án sân bay Long Thành

Việc thực hiện những công tác thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã được thông qua từ năm 2017, tuy nhiên vẫn diễn ra chậm trễ, không đảm bảo tiến độ dự kiến. Trước tình hình đó, Chính phủ đã đề xuất thay đổi một số vấn đề liên quan đến dự án để đảm bảo phù hợp với thực trạng.