Tìm thấy 106 kết quả với từ khóa “

nước sạch

Ngừng lãng phí thức ăn, tiết kiệm nước sạch để trái đất xanh hơn

Ngừng lãng phí thức ăn, tiết kiệm nước sạch để trái đất xanh hơn

Tình trạng lãng phí thức ăn và nước sạch đang là vấn nạn được thế giới quan tâm bởi lượng thức ăn lãng phí hằng năm đáng ra có thể giải quyết được nạn đói, hơn nữa lãng phí thực phẩm một trong những nguyên nhân gây phát thải khí nhà kính, gia tăng tình trạng biến đổi khí hậu và lãng phí tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Bắc Ninh: Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Bắc Ninh: Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện nhiệm vụ đầu tư các dự án về cấp nước sinh hoạt và VSMTNT, cung cấp dịch vụ nước sinh hoạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động Trung tâm luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem nhà máy nước sạch tại Vĩnh Phúc

Xem nhà máy nước sạch tại Vĩnh Phúc

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên đưa vào hoạt động năm 2014, công suất 2.500m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 2 xã Tứ Trưng và Ngũ Kiên.