Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

môi trường kinh doanh

"Thổi bùng ngọn lửa" đổi mới

Ngay từ khi mới nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt mục tiêu rất rõ đối với việc đổi mới cải cách đất nước theo hướng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động”