Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

Luật Căn cước

Căn cước công dân gắn chip có thể thay thế hộ chiếu?

Căn cước công dân gắn chip có thể thay thế hộ chiếu?

Theo quy định, thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.