Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

lợi nhuận ngân hàng

Lỗi tại trích lập dự phòng?

Lỗi tại trích lập dự phòng?

Ngay trước kỳ họp Quốc hội lần này đã có ý kiến lợi nhuận ngân hàng thấp do trích lập dự phòng rủi ro, làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.