+Aa-
  Zalo

  Điểm mặt những đại gia ngân hàng lãi "khủng" 6 tháng/2014

  • DSPL

  (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mới đây loạt ngân hàng như Techcombank, Vietinbank, OceanBank, Eximbank... đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014 và 6 tháng đầu năm.

  (ĐSPL) - Mới đây loạt ngân hàng như Techcombank, Vietinbank, OceanBank, Eximbank, MB Bank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014 và 6 tháng đầu năm.

  Techcombank đạt 80\% kế hoạch lợi nhuận năm 2014

  Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đạt 948 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế, tăng 45,4\% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 80\% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014. 

  So với thời điểm cuối năm 2013, tổng tài sản của Techcombank đã tăng 7,67\%, tương đương 171.000 tỷ đồng. 

  Điểm mặt những đại gia ngân hàng lãi

  Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tính đến cuối tháng 6/2014 là 13,33\%, cao hơn nhiều so với mức 9\% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Bên cạnh đó, Techcombank cũng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

  Lợi nhuận Vietinbank giảm nhẹ, nợ xấu tăng gấp 2,5 lần sau 6 tháng

  Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014 và 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), tổng tài sản ngân hàng hiện có 597.636 tỷ đồng, tăng 3,7\% so với cuối 2013. Huy động vốn khách hàng tăng 3,6\% đạt 377.690 tỷ đồng.

  Trong khi đó, tín dụng chỉ tăng 0,45\% so với cuối năm trước, với dư nợ cho vay khách hàng 377.992 tỷ đồng.

  Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.108 tỷ đồng trong quý 2, giảm 5,3\% so với cùng kỳ năm trước và 6 tháng đạt 5.590 tỷ đồng, giảm 6,8\%.

  Điểm mặt những đại gia ngân hàng lãi

  Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng lỗ duy nhất ở mảng chứng khoán đầu tư.

  Các mảng khác đạt kết quả trái chiều nhau. Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 2 giảm 3,7\% so với cùng kỳ, đạt 4.495 tỷ đồng và 6 tháng đạt 8.719 tỷ đồng, giảm 6,4\%.

  Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 428 tỷ đồng trong quý 2 và 821 tỷ trong 6 tháng, tăng lần lượt 16,9\% và 22,5\% so với cùng kỳ 2013.

  Dự phòng rủi ro của Vietinbank tăng khá mạnh trong quý 2 với 693 tỷ đồng, cao hơn 34,5\% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng dự phòng chiếm 1.717 tỷ đồng.

  Kết quả là lợi nhuận trước thuế quý 2 giảm 12,7\% xuống 2.415 tỷ đồng và 6 tháng giảm 6,4\% xuống 3.873 tỷ đồng.

  Sau thuế, Vietinbank ghi nhận lãi 1.884 tỷ đồng quý 2 và 3.024 tỷ đồng trong 6 tháng, giảm lần lượt 9,2\% và 3\% so với cùng kỳ 2013.

  Lợi nhuận OceanBank giảm hơn 60\%

  Tính đến 30/6/2014, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) là 68.783 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

  Thu nhập lãi thuần trong quý II, ngân hàng đạt 230 tỷ đồng, giảm 30\% so với quý II/2013.

  Quý II/2014, lợi nhuận trước dự phòng của OceanBank là 182 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí dự phòng tăng lên 165 tỷ đồng, trong khi năm trước được hoàn nhập 12,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 17 đồng, giảm 58,5\% so với cùng kỳ năm trước.

  Điểm mặt những đại gia ngân hàng lãi

  Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,99\% cuối năm 2013 lên 5,03\%. Trong đó, nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý là 303 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm cuối năm 2013.

  Hoạt động dịch vụ lãi 5,2 tỷ đồng, tăng 23\%; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh bất ngờ lãi xấp xỉ 100 tỷ đồng trong khi con số cùng kỳ năm trước lỗ gần 6 tỷ đồng.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OceanBank là 52 tỷ đồng, giảm 65,5\%, sau thuế đạt 46 tỷ đồng, giảm 61,5\% so với 6 tháng đầu năm 2013.

  Eximbank với con số tăng trưởng âm

  Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014 vừa công bố, tại thời điểm 30/6/2014, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đạt tổng tài sản 132.064 tỷ đồng, giảm hơn 37.000 tỷ tức 22,2\% so với cuối 2013.

  Hầu hết các mảng kinh doanh của Eximbank sụt giảm trong quý 2 năm nay, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 6,9\% xuống 693 tỷ; kinh doanh ngoại hối giảm 14,5\% xuống 52 tỷ; kinh doanh khác giảm 61,2\% chỉ đạt 4 tỷ đồng và góp vốn mua cổ phần lỗ 18 tỷ.

  Điểm mặt những đại gia ngân hàng lãi

  Tổng cộng đến 30/6 ngân hàng có 2.364 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,94\% trên tổng dư nợ, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn một nửa.

  Lũy kế 6 tháng, hoạt động kinh doanh ngoại hối và dịch vụ tăng lần lượt 52,3\% và 18,2\% so với 6 tháng đầu năm 2013, đạt lần lượt 91 tỷ đồng và 156 tỷ. Hoạt động góp vốn mua cổ phần lỗ 17 tỷ đồng.

  Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế giảm 40,2\% trong quý 2 xuống 219 tỷ đồng và sau thuế giảm 41,5\% đạt 169 tỷ. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 664 tỷ và sau thuế 515 tỷ, giảm lần lượt 12,1\% và 11,4\% so với cùng kỳ.

  Lợi nhuận trước thuế MB Bank đạt hơn 1.700 tỷ đồng 

  Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014, tại thời điểm cuối tháng 6, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) đạt tăng trưởng tín dụng 7,9\% so với cuối năm 2013, với tổng dư nợ cho vay khách hàng 94.551 tỷ đồng. Huy động vốn từ khách hàng tăng 15,9\% đạt 157.675 tỷ. Tổng tài sản tăng 4,5\% lên 188.570 tỷ đồng.

  Thu nhập lãi thuần quý 2 tăng gần 22\% so với cùng kỳ năm trước đạt 1.899 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng tăng 6,8\% đạt 3.334 tỷ.

  Hoạt động kinh doanh dịch vụ lãi thuần 247 tỷ trong quý 2 và 453 tỷ trong 6 tháng, tăng lần lượt 17,6\% và 18,6\% so với cùng kỳ năm 2013.

  Điểm mặt những đại gia ngân hàng lãi

  Hoạt động kinh doanh ngoại hối quý 2 lãi 43 tỷ đồng và 6 tháng là 63 tỷ. Hoạt động kinh doanh khác lãi 140 tỷ đồng trong quý 2, giảm 15,7\% so với cùng kỳ, trong khi 6 tháng lại tăng 10,2\% đạt 206 tỷ đồng.

  Trong hoạt động kinh doanh thì duy nhất mảng đầu tư chứng khoán thua lỗ. Quý 2 ngân hàng ghi nhận lỗ 103 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 15 tỷ. Lũy kế 6 tháng mảng này lãi vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 60 tỷ.

  Tổng thu nhập từ hoạt động của MB quý 2 năm nay đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 11,1\% so với cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng tăng 5,5\% đạt 4.101 tỷ.

  Lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế 1.702 tỷ đồng và sau thuế 1.338 tỷ đồng, giảm lần lượt 5,4\% và 1,6\% so với cùng kỳ 2013.

  Tổng cộng đến 30/6 MB có 2.915 tỷ đồng nợ xấu, tăng gần 770 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 3,1\% trên tổng dư nợ. Cuối 2013, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 2,46\%.

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-mat-nhung-dai-gia-ngan-hang-lai-khung-6-thang2014-a46543.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan
  Ngân hàng spam tin nhắn tìm nhân tài

  Ngân hàng spam tin nhắn tìm nhân tài

  Tốt nghiệp tài chính ngân hàng bằng giỏi được 4 năm, đã chuyển sang làm truyền thông từ lâu nhưng mới đây Quỳnh nhận được tin nhắn một ngân hàng mời ứng tuyển.