Tìm thấy 36 kết quả với từ khóa “

đơn từ nhiệm

Thuduc House thay Chủ tịch lần thứ 3

Thuduc House thay Chủ tịch lần thứ 3

Từ đầu năm đến nay, Thuduc House đã qua 3 đời Chủ tịch HĐQT sau khi ông Lê Chí Hiếu- người nắm giữ vị trí Chủ tịch trong suốt gần ba thập kỷ xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.