Tìm thấy 69 kết quả với từ khóa “

chứng minh nhân dân

Phải làm gì khi căn cước công dân gắn chíp không có thông tin chứng minh nhân dân?

Phải làm gì khi căn cước công dân gắn chíp không có thông tin chứng minh nhân dân?

Trường hợp trong mã QR code trên thẻ Căn cước công dân không có thông tin về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp Căn cước công dân có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ cho công dân khi có yêu cầu.