Tìm thấy 171 kết quả với từ khóa “

căn cước công dân

[E] Cục trưởng C06 Nguyễn Quốc Hùng: Ứng dụng VNeID và mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân khi làm dịch vụ công

[E] Cục trưởng C06 Nguyễn Quốc Hùng: Ứng dụng VNeID và mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân khi làm dịch vụ công

Để thực hiện Đề án 06 thành công không thể do bất cứ Bộ, ngành nào thực hiện riêng lẻ mà cần sự sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của tất cả các Bộ, ngành từ trung ương đến địa phương, người dân và các doanh nghiệp.

Bỏ sổ hộ khẩu, thủ tục sang tên

Bỏ sổ hộ khẩu, thủ tục sang tên "sổ đỏ" được thực hiện ra sao?

Trước khi Sổ hộ khẩu giấy bị "xóa sổ", Bộ Công an đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.