Bệnh sởi - Triệu chứng, cách phòng và chữa bệnh
Tin tức, bài viết mới nhất về sự kiện
Bệnh sởi gia tăng: Phân biệt bệnh sởi với sốt phát ban ở trẻ em

Ngành Y - Áo gấm đi đêm

Tôi là một bác sỹ đã có gần mười năm tuổi nghề, và như vậy, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong ngành Y tế Việt Nam qua các đời Bộ trưởng. Hôm nay tôi viết vài dòng để bảo vệ một người đồng nghiệp của chúng tôi, đó là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.