Tìm thấy 88 kết quả với từ khóa “

viện trợ quân sự

Nếu Mỹ cắt viện trợ, quân đội Ukraine sẽ ra sao?

Nếu Mỹ cắt viện trợ, quân đội Ukraine sẽ ra sao?

Những chính sách viện trợ của Mỹ đối với Ukraine trong thời gian qua là không hề nhỏ, nhưng trước bối cảnh Chính phủ Mỹ đã đối diện với nhiều khó khăn, dẫn đến năng lực viện trợ quân sự cũng bị tác động. Trường hợp Mỹ không thể tiếp tục viện trợ, đặt ra thách thức lớn đối với quân đội Kiev.