Tìm thấy 44 kết quả với từ khóa “

ứng viên

Thaibev cử 3 người điều hành Sabeco

Thaibev cử 3 người điều hành Sabeco

Cùng với tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT với ông Võ Thanh Hà, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng đề cử 3 ứng viên mới ứng cử vào HĐQT.