Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

trung nam Group

Thành viên Trung Nam Group lùi ngày đáo hạn 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Thành viên Trung Nam Group lùi ngày đáo hạn 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Theo kế hoạch, 1.586 tỷ đồng trái phiếu đến ngày đáo hạn vào 30/6 thế nhưng Năng lượng Trung Nam đã đạt thỏa thuận lùi ngày thanh toán đến tháng 8/2023. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam vừa công bố lùi ngày thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu TRECB2223001.