Tìm thấy 31 kết quả với từ khóa “

tọa đàm

Tọa đàm: Triển khai Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Góc nhìn từ doanh nghiệp

Tọa đàm: Triển khai Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Góc nhìn từ doanh nghiệp

Vừa qua, Tạp chí Đời sống và Pháp luật - cơ quan của hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức tọa đàm: "Triển khai Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Góc nhìn từ doanh nghiệp" nhằm làm rõ vai trò, vị trí trung tâm của doanh nghiệp đối với việc thực thi Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường quốc tế và đảm bảo phát triển bền vững.

Toạ đàm “ văn hoá đa dạng và kỹ năng lãnh đạo hoà nhập- nền tảng quan trọng của phát triển bền vững”

Toạ đàm “ văn hoá đa dạng và kỹ năng lãnh đạo hoà nhập- nền tảng quan trọng của phát triển bền vững”

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) phối hợp cùng với Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trường Đại học Victoria tổ chức buổi tọa đàm “Văn hóa đa dạng và kỹ năng lãnh đạo hòa nhập – nền tảng quan trọng của phát triển bền vững”, nhằm lan tỏa giá trị xây dựng văn hóa đa dạng, bình đẳng và hòa nhập tại nơi làm việc, khơi dậy tinh thần lãnh đạo hòa nhập – một trong những nền tảng của Phát triển bền vững.