Tìm thấy 22 kết quả với từ khóa “

MB

MB Ageas Life ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19

MB Ageas Life ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19

5 năm bước vào phục vụ thị trường Việt Nam, các chiến dịch xã hội và hoạt động vì cộng đồng trở thành một phần tuyệt vời trong hành trình phát triển của MB Ageas Life. Trong nguồn lực có thể, MB Ageas Life cố gắng dành sự quan tâm tới từng nhóm đối tượng cụ thể trong xã hội.