Tìm thấy 55 kết quả với từ khóa “

kiểm toán

Trí Việt (TVC) lỗ gấp đôi sau kiểm toán

Trí Việt (TVC) lỗ gấp đôi sau kiểm toán

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC), công ty lỗ sau thuế 887 tỷ đồng, trong đó lỗ sau thuế công ty mẹ 683 tỷ đồng, cao gấp đôi số tự lập (lỗ 342 tỷ đồng).