Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

cưỡng chế

Những thông tin xung quanh Dự án khu đấu giá sử dụng đất số 1 xã Ngọc Hồi

Những thông tin xung quanh Dự án khu đấu giá sử dụng đất số 1 xã Ngọc Hồi

Trong khi người dân phản ánh rằng không nhận được thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường thì đại diện chính quyền khẳng định dự án đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Ngọc Hồi có đầy đủ căn cứ pháp lý và công tác đền bù, bồi thường và tái định cư được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.