Tìm thấy 246 kết quả với từ khóa “

bạo lực

TheOrangeTeam2023: Chấm dứt bạo lực trực tuyến với phụ nữ và trẻ em

TheOrangeTeam2023: Chấm dứt bạo lực trực tuyến với phụ nữ và trẻ em

Tiếp nối thành công của The Orange Team 2023 được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 17/02/2023, UN Women tiếp tục tổ chức chương trình truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về bạo lực giới, đặc biệt là bạo lực mạng tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 02 năm 2023 . Chương trình thu hút gần gần 30 người có tầm ảnh hưởng, gồm ca sĩ, diễn viên, nhà văn, tiktoker, MC,.. tham dự.