Tìm thấy 46 kết quả với từ khóa “

Bảo hiểm y tế

Từ ngày 01/8/2022, Phòng khám đa khoa 108A triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 01/8/2022, Phòng khám đa khoa 108A triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Công văn số 4076/BHXH-CSYT ngày 13/12/2021 về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh thông báo cơ sở mới ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú từ ngày 01/8/2022.

Bộ Y tế ra công văn mới liên quan đến thanh toán Bảo hiểm y tế, UBND TP. HCM nói gì?

Bộ Y tế ra công văn mới liên quan đến thanh toán Bảo hiểm y tế, UBND TP. HCM nói gì?

Theo UBND TP. HCM, việc thực hiện công văn mới của bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dẫn đến các cơ sở khám, chữa bệnh tạm ngưng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm trên máy đặt, máy mượn, đồng nghĩa với việc người bệnh không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.