+Aa-
  Zalo

  Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần IV nhiệm kỳ 2020-2025

  • DSPL

  (ĐS&PL) - Sáng 29/6, hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua đánh giá tổng kết nhiệm kỳ cũ và nhiều nội dung quan trọng.

  Sáng 29/6, hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua đánh giá tổng kết nhiệm kỳ cũ và nhiều nội dung quan trọng để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

  Sáng 29/6, Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các ông: Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Lược - Trưởng phòng nghiệp vụ uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương.

  Về phía hội Luật gia Việt Nam gồm có: Ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội cùng các lãnh đạo và hơn 100 đảng viên của hội Luật gia Việt Nam.

  Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, hội Luật gia Việt Nam cho biết, đại hội sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng tại đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần IV nhiệm kỳ 2020-2025.

  Cụ thể, đại hội sẽ thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đảng bộ lần thứ III; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ, đảng viên, đảng bộ về dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng; thảo luận dự thảo văn kiện đại hội 13, dự thảo báo cáo chính trị trình hội luật gia khối các cơ quan trung ương lần XIII; lựa chọn các đồng chí tiêu biểu bầu vào BCH đảng bộ khoá IV; giới thiệu bầu đoàn chủ tịch tham dự đại hội đại biểu khối các cơ quan Trung ương.

  Ông Lê Minh Tâm phát biểu khai mạc đại hội.

  Tại đại hội, ông Trần Đức Long, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia đã thay mặt đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV thông qua đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục được củng cố và phát triển, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

  Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo; các chi bộ, đơn vị trực thuộc đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

  Phạm vi hoạt động của Hội từng bước được mở rộng; chất lượng hiệu quả các hoạt động ngày càng được nâng cao, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên, được Đảng, Nhà nước và xã hội tin tưởng.

  Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật luôn được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được các đơn vị thuộc hội Luật gia Việt Nam triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đã đạt được những kết quả quan trọng.

  Trong nhiệm kỳ, hội Luật gia Việt Nam đã chủ trì soạn thảo thành công luật Trưng cầu ý dân, được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

  Đại diện của Hội đã trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên ban soạn thảo và tổ biên tập của 29 dự án luật, pháp lệnh, nghị định, trong đó có các dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), luật Cạnh tranh, luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), luật Hòa giải ở cơ sở, luật Kiểm toán Nhà nước…

  Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ đạo theo Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân.

  Quang cảnh đại hội. 

  Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã phối hợp với Đảng đoàn và Thường trực lãnh đạo Hội lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy vai trò và thế mạnh của mình tham gia tích cực vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động.

  Nổi bật là chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, bộ Tư pháp, hội Luật gia Việt Nam và liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Đại diện của Hội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với vai trò là Trưởng đoàn và thành viên các đoàn giám sát liên ngành theo chương trình, kế hoạch đề ra.

  Trong đó, có những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được hội Luật gia Việt Nam chủ động đề xuất và được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa vào chương trình giám sát, đồng thời giao cho Hội làm nòng cốt trong quá trình giám sát.

  Công tác tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật có những hoạt động mới. Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng bộ chỉ số tư pháp”.

  Với vai trò thành viên trong Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên VKSND Tối cao và Hội đồng tư vấn án lệ quốc gia, Hội đã có ý kiến đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc không bổ nhiệm nhiều thẩm phán các cấp, kiểm sát viên VKSND Tối cao và VKS quân sự.

  Đại diện của Hội cũng đã tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đề xuất được một số ý kiến có giá trị về cải cách thủ tục hành chính, cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.


  Ông Trần Đức Long trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội. 

  Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội giao, chi ủy các chi bộ cũng đã chủ động phối hợp với lãnh đaọ các đơn vị đề ra kế hoạch và giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị.

  Trong nhiệm kỳ, các chi bộ, đơn vị thuộc Trung ương Hội đã lãnh đạo và động viên cán bộ, đảng viên tham gia tích cực vào nhiều hoạt động tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”…

  Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, trong nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

  Cùng với việc tiếp tục mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác với hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) và hội Luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP), hiệp hội Luật gia ASEAN và hội Luật gia các nước khác, hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước và đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

  Đặc biệt, trong 3 năm, từ 2017 - 2019, hội Luật gia Việt Nam đã vận động được IADL tổ chức thành công ba cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông với chủ đề: “Tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề biển Đông”…

  Với những thành tích nêu trên, hội Luật gia Việt Nam đã 4 năm liên tiếp (201 đến 2019) được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tặng cờ thi đua là đơn vị đi đầu trong công tác đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội và phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Hội.

  Công tác báo chí, xuất bản tiếp tục có sự đổi mới theo định hướng, quan điểm chỉ đạo Đảng và Chính phủ. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội (tạp chí Đời sống & pháp luật, tạp chí Pháp lý, tạp chí Pháp luật phát triển, nhà xuất bản Hồng Đức) thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

  Bên cạnh đó, ông Trần Đức Long cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại như: Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo, cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị về vị trí, vai trò, vẫn có quan điểm cho rằng chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là đủ.

  Vai trò tiền phong, gương mẫu và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa được cao; năng lực, kinh nghiệm công tác đảng của một số đồng chí tham gia cấp ủy còn hạn chế, chưa có sự chú trọng đúng mức đến việc nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất với cấp ủy những quan điểm và giải pháp để giải quyết những công việc chung của tổ chức đảng một cách hiệu quả...

  Từ việc chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng, đại hội sẽ quán triệt và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ được vẹn toàn, thắng lợi trong kỳ mới.


  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-hoi-dang-bo-co-quan-trung-uong-hoi-luat-gia-viet-nam-lan-iv-nhiem-ky-2020-2025-a328990.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan