Tìm thấy 96 kết quả với từ khóa “

Đại hội Đảng

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Chỉ thị 05

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Chỉ thị 05

Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó tập trung, nỗ lực triển khai có chất lượng.