Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

Vietravel

"Đại gia" ngành du lịch Vietravel (VTR) thoát lỗ sau 2 năm, tổng nợ hơn 1.700 tỷ đồng

Kết thúc năm 2022, Vietravel ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 ấn tượng lên tới gần 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ của công ty này ở mức gần 1.714 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 14 lần vốn chủ sở hữu (121 tỷ đồng). Cơ cấu nợ chủ yếu là nợ ngắn hạn (1.692 tỷ đồng) – vượt cả tài sản ngắn hạn của VTR (1.657 tỷ đồng).