Tìm thấy 46 kết quả với từ khóa “

vật liệu nổ

Lào Cai: Siết chặt quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả VLNCN trên địa bàn tỉnh

Lào Cai: Siết chặt quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả VLNCN trên địa bàn tỉnh

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ngành công thương Lào Cai tăng cường siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường.