Tìm thấy 79 kết quả với từ khóa “

trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS): Lợi nhuận sụt giảm 21%

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS): Lợi nhuận sụt giảm 21%

Thị trường diễn biến khó lường cuối năm 2022 khiến cho lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương chỉ đạt 2.426 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2021. Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn sở hữu hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu của một số doanh nghiệp.