Tìm thấy 86 kết quả với từ khóa “

thiết bị y tế

Đấu thầu tại bệnh viện đa khoa Thạch Thất: Mua sắm thiết bị y tế giá cao bất thường

Đấu thầu tại bệnh viện đa khoa Thạch Thất: Mua sắm thiết bị y tế giá cao bất thường

Tháng 12/2022, giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phê duyệt gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế nguồn ngân sách nhà nước năm 2022” với giá trị 11,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều thiết bị trong gói thấu có dấu hiệu chênh lệch giá rất lớn khi so với giá nhập khẩu.

Sửa đổi Nghị định số 98/2021/NĐ-CP tháo gỡ nhiều nút thắt về trang thiết bị y tế

Sửa đổi Nghị định số 98/2021/NĐ-CP tháo gỡ nhiều nút thắt về trang thiết bị y tế

Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế nhằm khơi thông các vướng mắc, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.