Tìm thấy 142 kết quả với từ khóa “

sông hồng

Chảy máu tài nguyên tại Vĩnh Phúc - Kỳ 2 “Bến bãi trái phép tàn phá cơ sở hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường”

Chảy máu tài nguyên tại Vĩnh Phúc - Kỳ 2 “Bến bãi trái phép tàn phá cơ sở hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường”

Dưới sông cát tặc lộng hành, trên bờ thì bến bãi trái phép mọc lên như nấm sau mưa. Đây là tình trạng đang diễn ra tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau nhiều ngày đêm tác nghiệp và thu thập tài liệu, chúng tôi nhận thấy, lãnh đạo địa phương này lại có dấu hiệu “mắt nhắm, mắt mở”, đề xuất hợp thức hoá cho vi phạm.