Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

Phòng giáo dục và đào tạo

Ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Trước thực tế dịch covid – 19 diễn biến phức tạp, khó lường, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dạy và học trong điều kiện vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa hoàn thành chương trình theo biên chế năm học.