Tìm thấy 76 kết quả với từ khóa “

Petrolimex

Dòng tiền Petrolimex âm 3.050 tỷ đồng

Dòng tiền Petrolimex âm 3.050 tỷ đồng

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Petrolimex (công ty mẹ) tăng trưởng so với năm trước nhưng dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm tới hơn 3.050 tỷ đồng