Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

oan hồn

25 năm sống với oan hồn

25 năm sống với oan hồn

Suốt hơn 25 năm nay, có một người đàn ông hàng ngày vẫn thường chăm lo cho những am miếu khỏi cô quạnh lạnh lẽo khói hương ở trên đèo Hải Vân.