Tìm thấy 40 kết quả với từ khóa “

nợ công

Lấy gì để tăng lương!

Lấy gì để tăng lương!

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo động tình hình ngân sách năm 2016 hết sức căng thẳng, nếu trả nợ xong gần như không có tiền để trang trải.