Tìm thấy 200 kết quả với từ khóa “

nhà nghỉ

Công an được kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn, nhà nghỉ khi nào?

Công an được kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn, nhà nghỉ khi nào?

Công an chỉ được kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ, khách sạn khi phát hiện cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh nhà nghỉ.